Lesreglement

Weten wat de afspraken zijn

Het is nooit het meest aangename maar met elkaar werken betekent met elkaar vaste afspraken maken. Regeltjes die voorkomen dat we achteraf onenigheid krijgen. En laten we eerlijk zijn, er is altijd wel een argument waarom een afspraak niet nagekomen kan of kon worden. Laten we daar niet onnodig over discussiëren maar gewoon even de volgende punten met elkaar afspreken:

Trainers

Hoofdtrainer van Tennisschool MR is Matthew Rijkhoek. Hij verzorgt de tennislessen en bepaalt of de inzet van andere leraren nodig is. Hij is ook verantwoordelijk voor het kunnen volgen en de inhoud van de tennislessen en enig aanspreekpunt.

Het volgen van lessen

Voor het volgen van tennislessen is het verplicht lid te zijn van PTC, de Papendrechtse Tennis Club. Daarnaast is het noodzakelijk een lesformulier in te vullen en in te leveren. Deze formulieren worden verstrekt door de trainer of zijn te downloaden op deze site. Er worden zowel zomer- als winterlessen gegeven.

Locatie

De tennislessen worden gegeven op de banen van PTC.

Aantal lessen

De lessen worden aangegaan voor een vast aantal per seizoen, zoals omschreven op het lesformulier of afwijkend afgesproken met de trainer.

Lesgeld

Het lesgeld dient te worden voldaan voor aanvang van de lessen. Na betaling ontvangt u een factuur. Niet tijdige betaling kan uitsluiting van het voigen van de lessen inhouden.

Lesduur

Een lesuur is 50 minuten les en 10 minuten warming up/inspelen.
Een half lesuur is 25 minuten les en 5 minuten warming up/inspelen

Weersomstandigheden/afmelden

Afmelden van de les kan telefonisch, afgemelde lessen worden niet ingehaald. Maar als je vroegtijdig je verhindering doorgeeft kan ik je misschien nog bij een andere groep laten inhalen.
Wanneer lessen door weersomstandigheden niet gegeven kunnen worden geldt dat 2 lessen kunnen vervallen en niet ingehaald worden, bij meer uitval wordt in overleg bepaald hoe de lessen ingehaald kunnen worden. Dit zal alleen op vrijdag zaterdag of zondag zijn.
Bij vervallen lessen geldt geen restitutie van het lesgeld.
Indien de trainer niet in staat is de les te geven belt hij of zij de leerlingen af en wordt de les in overleg ingehaald.

Tussentijdse beëindiging

Wanneer een leerling tussentijds de lessen wil beëindigen volgt geen restitutie van het lesgeld. Bij langdurige afwezigheid is het mogelijk, in overleg met de trainer, de lessen over te dragen aan een ander.

Akkoord verklaring

Aanmelden voor de tennislessen houdt in dat u akkoord gaat met dit lesreglement.